Category Archives: Artikelen in dagbladen

De onderwijskundige moet worden gestopt

Onderwijskundigen met hun concepten en jargon zitten docenten eerder in de weg dan dat ze hen helpen. Dat geldt voor VO, MBO en HBO. Daarom, stop hen. Komt het vakmanschap op de werkvloer ten goede.
Trouw, 19 augustus 2015 (en op de site van ‘Beroepseer’ en BON (Beter Onderwijs Nederland)) Continue reading

Posted in Artikelen in dagbladen | 4 Comments

De leraar als leraar van de leraar

Beter onderwijs = beter lesgeven. Maak dan gebruik van docenten die dat al heel goed kunnen. Leerlingen kunnen hen er zo uitpikken. Zij kunnen het weten.
Trouw, 29 augustus 2014 Continue reading

Posted in Artikelen, Artikelen in dagbladen | Leave a comment

Interimmers zijn de verkeerde helden

Kritisch artikel over externe adviseurs en interim-managers.
De Volkskrant, 27 november 2001 Continue reading

Posted in Artikelen in dagbladen | Leave a comment

“Vergader op school eens zonder plan of notulist”

Over het ‘ontzoetermeren’ van het onderwijs in scholen; een aantal adviezen voor scholen en schooldirecteuren.
De Volkskrant, 7 juni 2003 Continue reading

Posted in Artikelen in dagbladen | Leave a comment

Laat bedrijven de adviseurs saneren

Organisatieadviseurs zijn onder te verdelen in drie categorieën. In dit artikel worden ze beschreven. Dan wordt duidelijk hoe elke adviseur tegemoet te treden.
Het Financieel Dagblad, 24 april 2001. Continue reading

Posted in Artikelen in dagbladen | Leave a comment