Team begeleiding

Hoe een team draait, of iedereen in het team het wel naar de zin heeft en of het team wel aan de verwachtingen van de organisatie voldoet; het zijn factoren die nooit een stabiele uitslag geven. Maar als alle wijzers op negatief staan en het er naar uitziet dat dat een meer bestendig karakter krijgt, dan kan enige hulp uitkomst bieden.

We zijn niet voor teambuilding. Zie ook het artikel ‘Teambuilding, begin er niet aan!’ Om een team te revitaliseren pleiten we er juist voor om teamgrenzen te overschrijden. Dat zorgt voor inspiratie en nieuwe energie. En als de teammanager maximaal ontvankelijk wordt zonder zijn doelgerichtheid te verliezen, dan levert dat een team op dat weer gaat ‘draaien’. Individuele coaching van de manager en teamontwikkeling kan daarom in deze dienstverlening samengaan.

In onze wijze van teambegeleiding zal de organisatiecontext waarin het team ingebed is evenzeer onderwerp van aandacht zijn.

Op basis van een intake gesprek maken we een concept-voorstel. Op basis van opmerkingen en commentaar van de opdrachtgever komen we uiteindelijk tot een definitieve opdrachtformulering met bijbehorend kostenoverzicht.