Author Archives: Marc Oskam

Manager, kom op voor vakmanschap

Door de marktwerking van de neoliberale jaren negentig is het vakmanschap in de knel geraakt. Willen we mensen hun vak en werkplezier teruggeven, dan zijn andere managers nodig.
Managementsite, 11 december 2020
Continue reading

Posted in Marc Oskam's Blog | Leave a comment

De onderwijskundige moet worden gestopt

Onderwijskundigen met hun concepten en jargon zitten docenten eerder in de weg dan dat ze hen helpen. Dat geldt voor VO, MBO en HBO. Daarom, stop hen. Komt het vakmanschap op de werkvloer ten goede.
Trouw, 19 augustus 2015 (en op de site van ‘Beroepseer’ en BON (Beter Onderwijs Nederland)) Continue reading

Posted in Artikelen in dagbladen | 4 Comments

De onderwijskundige moet worden gestopt

Onderwijskundigen hinderen docenten met hun concepten en onderwijsjargon. In VO, MBO en HBO. Stel vakmanschap van docenten veilig door hen te stoppen.
Trouw, 19 augustus 2015 (en op de site van ‘Beroepseer’ en BON (Beter Onderwijs Nederland)) Continue reading

Posted in Marc Oskam's Blog | 4 Comments

DWDD als voorbeeld

Vanuit schijnzekerheid een innovatie hooghartig over de context uitrollen? Of vanuit onwetendheid experimenteren om daarna de context te “laten spreken”?
Nieuworganiseren.nu, 2 oktober 2014 Continue reading

Posted in Marc Oskam's Blog | Leave a comment

“Meneer Timmermans, u kunt aan de bak!”

Vakmanschap kan door Europese regelgeving zo maar de nek omgedraaid worden. Een treurig verhaal uit de praktijk.
Gepubliceerd op Joop.nl en de site van Stichting Beroepseer (16 september 2014) en dagblad Trouw (1 oktober 2014) Continue reading

Posted in Marc Oskam's Blog | Leave a comment

De leraar als leraar van de leraar

Beter onderwijs = beter lesgeven. Maak dan gebruik van docenten die dat al heel goed kunnen. Leerlingen kunnen hen er zo uitpikken. Zij kunnen het weten.
Trouw, 29 augustus 2014 Continue reading

Posted in Artikelen, Artikelen in dagbladen | Leave a comment

Een diploma is te koop

Ouders tellen zo’n 20.000 euro per jaar neer voor zoon of dochter om les te krijgen op een particuliere school van voortgezet onderwijs. Deze column beschrijft het mechanisme waardoor blijkt dat ouders geen waar krijgen voor hun geld.
Joop.nl, 26 juni 2014 Continue reading

Posted in Marc Oskam's Blog | Leave a comment

“De blauwe oceaan”? De beste plek is het riool

Een optreden van Andre Rieu in Washington luidde de ontmaskering in van het (te) veel verkochte managementboek “De blauwe oceaan”; een helemaal verkeerd boek.
De OrganisatieActivist, 13 oktober 2013 Continue reading

Posted in Marc Oskam's Blog | Leave a comment

Het slechtnieuwsgesprek is een laffe daad

Het moeten voeren van een slechtniewsgesprek is een laffe daad. Iemand die integer en fatsoenlijk leidinggeeft voert geen slechtnieuwsgesprekken.
De OrganisatieActvist, Beroepseer en Nieuworganiseren.nu, 22 augustus 2013 Continue reading

Posted in Marc Oskam's Blog | Leave a comment

TBS voor frauderen met gemeenschapsgeld

Managers die gewetenloos met gemeenschapsgeld frauderen, verdienen een soort TBS; levenslang extra belastinggeld afdragen.
De OrganisatieActivist, 10 februari 2013 Continue reading

Posted in Marc Oskam's Blog | Leave a comment