Organisatieontwikkeling

Elke organisatie heeft zijn structuur, procedures, werkwijzen en tradities. Mensen leveren hierbinnen op diverse niveaus dagelijks bijdragen aan doelstellingen. Het is op te vatten als een natuurlijk verschijnsel als managers en medewerkers, op welk niveau dan ook, gaan botsen met de status quo van de organisatie. Dat komt omdat een organisatie nooit in alles kan voorzien wat de managers en medewerkers dagelijks meemaken dat van betekenis is.

De focus van onze wijze van organisatieontwikkeling is dat we ‘doelgerichtheid’ en ‘maximale ontvankelijkheid’ op alle niveaus van een organisatie willen borgen in nieuwe werkwijzen, verhoudingen, tradities en communicatiepatronen. En dan niet door deze weer definitief te verankeren, maar door zorg te dragen voor een duurzame beweeglijkheid zonder gerichtheid op een doel te verliezen.

Op basis van een intake gesprek maken we een concept-voorstel. Op basis van opmerkingen en commentaar van de opdrachtgever komen we uiteindelijk tot een definitieve opdrachtformulering met bijbehorend kostenoverzicht.