Organisaties en managers helpen

Het is op voorhand natuurlijk moeilijk te bepalen of het gedachtegoed van het boek voor u van betekenis kan zijn. “Gast aan tafel” (zie hieronder vemeld) is vooral bedoeld om dit te verkennen.

De praktische inslag van het boek leent zich in ieder geval goed managers (teamleiders, afdelingshoofden, directeuren) bij te staan in hun inspanningen doelen te bereiken en organisaties te helpen in hun ontwikkeling.

De mogelijkheden op een rij:

  • Gast aan tafel Verkenning betekenis voor u en/of uw organisatie/team
  • Team begeleiding Het nieuwe vergaderen (vergaderen 2.0)
  • Individuele coaching Individuele zelfverrijking op z’n Rijnlands
  • 3coaching Gelijktijdige coaching van 3 leidinggevenden
  • Optreden als gastspreker “Venijn in de start” live
  • Het vakmanschap-gesprek Vakmanschap centraal stellen in uw organisatie
  • Organisatieontwikkeling Vakmanschap, Vertrouwen en “Viewsgierig”
  • Training voor managers “Venijn in de start” in de vingers krijgen, in twee keer één dag