Optreden als gastspreker

Het boek “Venijn in de start” biedt tal van aangrijpingspunten om in te gaan op thema’s die momenteel in organisaties spelen, zoals hoe leidinggeven aan teams in deze tijd en welke rol managers kunnen spelen om op te komen voor vakmanschap. Maar ook voor specifieke onderwerpen die in organisaties actueel zijn, kan “Venijn in de start” een opening bieden. In dit laatste geval is een intakegesprek (life of telefonisch) nodig om die specifieke onderwerpen te kennen.

Hoe dan ook, ik bied me aan als gastspreker een bijdrage te kunnen leveren.

Marc Oskam