Individuele coaching

Het gedachtengoed van het boek “Venijn in de start” wordt maximaal ingezet om de manager de kunst eigen te maken doelgerichtheid (terrier-gedrag) te verenigen met maximale ontvankelijkheid (onbegrensde nieuwsgierigheid). 

Onze wijze van coachen is er op gericht dat de manager het doel dat hij met zijn team wil bereiken, ook daadwerkelijk realiseert. Dat hij dan het nodige te leren heeft, zich misschien een stijl moet aanmeten die voor hem niet voor de hand ligt, komt dan vanzelf aan de orde (‘hij’ in deze tekst kan ook ‘zij’ zijn). 

Deze vorm van ‘individuele zelfverrijking op zijn Rijnlands’, dat we coachen noemen, gaat gepaard met een serie gesprekken. Elk gesprek is op te vatten als een betekenisvolle ontmoeting die voortborduurt op alle voorafgaande gesprekken.

Op basis van een intake gesprek maken we een concept-voorstel. Op basis van opmerkingen en commentaar van de opdrachtgever komen we uiteindelijk tot een definitieve opdrachtformulering met bijbehorend kostenoverzicht.