Twee-keer-één-dag “Venijn in de start”

Vrijdag 16 maart en 30 maart 2012

Het gedachtegoed

Geef je leiding aan een team, dan wordt van je verwacht met je team resultaten te bereiken. Gewenste resultaten worden vaak vooraf in doelstellingen omschreven. Bereik je uiteindelijk die resultaten met je team dan is dat het bewijs voor de organisatie waarvan je deel uit maakt, dat je van waarde bent.

Die gerichtheid doelstellingen te bereiken heeft gevaren in zich. Onvoorziene gebeurtenissen die juist waardevol kunnen zijn worden buitengesloten. Voor het toeval is geen plaats. Talenten in je team die niet in het plaatje passen, worden niet opgemerkt en niet aangesproken.

In het boek “Venijn in de start” onderbouw ik en beschrijf ik “het Kompas”. Door als leidinggevende dit Kompas ter hand te nemen, ontloop je genoemde gevaren. Je wordt extreem ontvankelijk voor alles in je context dat van waarde is, echter zonder dat dit afbreuk doet aan je gerichtheid op resultaat. Anders gezegd, het Kompas geeft je steun en houvast ontvankelijkheid te combineren met resultaatgerichtheid.

Opbouw en verloop van de cursus

De cursus “Venijn in de start” bestaat uit twee losse dagen met een tussen liggende periode van twee weken.
Op de eerste dag laat ik zien uit welke onderdelen het Kompas opgebouwd is en hoe het Kompas kan “draaien”. Ik gebruik hiervoor een aantal voorbeeldsituaties uit de praktijk van leidinggevenden. Vervolgens zal mijn inzet van die dag zijn het Kompas bij een ieder op gang te krijgen en te laten draaien. Een ieder gaat die dag weg met voldoende basis om het Kompas in de eigen werkcontext te activeren.

De tweede dag wisselen we de resultaten en ervaringen uit van de afgelopen vier weken en worden de achterliggende ideeën van het Kompas verdiept en toepassingsmogelijkheden van het Kompas verbreed.

Elke dag begint om 9.00 uur en eindigt tussen 16.30 en 17.00 uur. De werkvormen op beide dagen zijn divers; korte presentaties worden afgewisseld met individuele opdrachten en opdrachten die in kleine groepen worden uitgewerkt. Aan leerwensen wordt ter plekke ruimte geboden en behandeld.

Voor wie de cursus bestemd is (en voor wie niet)

De cursus is bestemd voor een ieder die leiding geeft aan een team. Van een directeur die leidinggeeft aan zijn of haar managementteam tot een teamleider of afdelingshoofd. Het maakt niet uit in welke branche je werkzaam bent of op welk organisatieniveau je werkt.

De cursus is gericht op het werken met het Kompas in je eigen organisatiecontext en om resultaten die je hiermee bereikt en ervaringen die je ermee opdoet met elkaar te delen en te bespreken. De cursus is daarom niet bestemd voor beroepsmatig geïnteresseerden, zoals organisatieadviseurs of (gedrag)trainers.

Informatie

Voorkennis is niet noodzakelijk. Wil je toch wat meer weten dan biedt deze website veel informatie.

Kosten, locatie, wijze van aanmelden

De kosten van deze twee-keer-één dag bedragen 600 euro per deelnemer (inclusief locatiekosten, lunches en afsluitende borrel op de laatste dag, exclusief BTW). Tijdens de borrel krijgt u het boek “Venijn in de start” uitgereikt (is inbegrepen bij de cursuskosten).

Beide dagen vinden plaats bij “Kapok”, De Ruyterkade 125-1, Amsterdam. Deze locatie is op loopafstand (5 minuten) van station Amsterdam Centraal. Er is voldoende parkeerruimte, wel betaald.

Wil je je aanmelden? Graag een mail sturen (zie contact) met vermelding van je telefoonnummer. Ik neem dan contact met je op om wat meer te weten wat je met deelname bereiken wilt. Ik kan dan ook ingaan op vragen die je wellicht nog te stellen hebt.