Leidinggeven “op z’n Rijnlands”

Van elke leidinggevende wordt verwacht doelstellingen te bereiken. Deze worden vooraf vastgesteld. Dat biedt houvast en geeft richting.

Deze gangbare gefocuste werkwijze heeft zijn schaduwkant. Onvoorziene gebeurtenissen die juist waardevol kunnen zijn, worden buitengesloten. Voor een gelukkig toeval is geen plaats. Talenten in het team die niet in het plaatje passen, worden niet opgemerkt en daardoor niet aangesproken.

Maximale ontvankelijkheid voor het onvoorziene en doelgerichtheid laten zich blijkbaar moeilijk combineren. Met “Het Kompas” dat in het boek beschreven wordt, wordt deze combinatie wel mogelijk.

Quotes (op de achterflap)

“Een vakman kan niet zonder het Kompas!”
Jaap Peters is oprichter van de Limes, initiatiefnemer van Slow Management en auteur van ‘De intensieve menshouderij’ , ‘Bij welke reorganisatie werk jij?’ en ‘Nieuw Europees Organiseren’.

“Kijk uit met managementmodellen! Hoe zwaarder en fijnmaziger, hoe misleidender. Beter is de weg naar de concrete realiteit te vinden. Marc Oskam verschaft in dit boek verrassende inzichten en trefzeker houvast om in de realiteit te handelen.”
Willem Mastenbroek is hoogleraar Organisatiecultuur en Communicatie aan de Post Doctorale Opleiding Management Consultant van de Economische Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam, hoofdredacteur van ManagementSite en partner van Holland Consulting Group.

“Dit boek kan je helpen als je als manager je weg door een bos moet zoeken en niet achter elke boom een probleem ziet dat je op moet lossen”.
Wim van Dinten is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit (Bedrijfskundige Analyse en Synthese en Management van Verandering), oprichter van de Stichting Sezen en auteur van ‘Met gevoel voor realiteit’ en ‘Zijn zij gek of ben ik het?’

Filmpje

Bekijk in twee en een halve minuut waar het boek over gaat en wat de kern ervan is.

Naast theoretische onderbouwing, veel praktijksituaties

In 9 praktijksituaties in diverse branches (commerciele dienstverlening, productiebedrijf, overheidsinstantie, onderwijs, zorg) maakt u mee hoe het Kompas de manager telkens helpt gebruik te maken van onvoorziene gebeurtenissen om zijn doelen te bereiken.

Artikelen en columns

Artikelen en columns van Marc Oskam zijn in de geest van het boek geschreven en te lezen op sites van de OrganisatieActivist, Joop.nl, Managementsite, Nieuworganiseren.nu, werken2.0 en in de Volkskrant, Trouw en FD.

Alle columns worden op deze pagina elk met één zin of twee zinnen ingeleid.

Organisaties en managers helpen

De gedachtengang van het boek en de praktische inslag vormen een goede combinatie om managers (teamleiders, afdelingshoofden, directeuren) bij te staan bij hun inspanningen doelen te bereiken. Zie hiervoor een overzicht van de mogelijkheden.