De essentie

Van elke leidinggevende wordt verwacht doelstellingen te bereiken. Deze worden vooraf vastgesteld. Dat biedt houvast en geeft richting.

Deze gangbare gefocuste werkwijze heeft zijn schaduwkant. Onvoorziene gebeurtenissen die juist waardevol kunnen zijn, worden buitengesloten. Voor een gelukkig toeval is geen plaats. Talenten in het team die niet in het plaatje passen, worden niet opgemerkt en daardoor niet aangesproken.

Maximale ontvankelijkheid voor het onvoorziene en doelgerichtheid laten zich blijkbaar moeilijk combineren. Met “Het Kompas” dat in het boek beschreven wordt, wordt deze combinatie wel mogelijk.

Quotes

De quotes op de achterflap van het boek:

“Een vakman kan niet zonder het Kompas!”
Jaap Peters is oprichter van de Limes, initiatiefnemer van Slow Management en auteur van ‘De intensieve menshouderij’ , ‘Bij welke reorganisatie werk jij?’ en ‘Nieuw Europees Organiseren’.

“Kijk uit met managementmodellen! Hoe zwaarder en fijnmaziger, hoe misleidender. Beter is de weg naar de concrete realiteit te vinden. Marc Oskam verschaft in dit boek verrassende inzichten en trefzeker houvast om in de realiteit te handelen.”
Willem Mastenbroek is hoogleraar Organisatiecultuur en Communicatie aan de Post Doctorale Opleiding Management Consultant van de Economische Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam, hoofdredacteur van ManagementSite en partner van Holland Consulting Group.

“Dit boek kan je helpen als je als manager je weg door een bos moet zoeken en niet achter elke boom een probleem ziet dat je op moet lossen”.
Wim van Dinten is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit (Bedrijfskundige Analyse en Synthese en Management van Verandering), oprichter van de Stichting Sezen en auteur van ‘Met gevoel voor realiteit’ en ‘Zijn zij gek of ben ik het?’

Naast theoretische onderbouwing, veel praktijksituaties

In 9 praktijksituaties uit diverse branches (commerciele dienstverlening, productiebedrijf, overheidsinstantie, onderwijs, zorg) maakt u mee hoe het Kompas de manager telkens helpt in de eigen realiteit juist gebruik te maken van onvoorziene gebeurtenissen om zijn doelen te bereiken.
De tiende situatie is uw situatie (in geval u leiding geeft aan een team). Het handboek wordt dan een werkboek waarmee u in uw eigen werksituatie aan de slag kunt gaan.

Organisaties en managers helpen

De gedachtengang van het boek en de praktische inslag vormen een goede combinatie om managers (teamleiders, afdelingshoofden, directeuren) bij te staan bij hun inspanningen doelen te bereiken. Zie hiervoor een overzicht van de mogelijkheden.

Filmpje

In het filmpje hieronder geef ik in twee en een halve minuut aan waar het boek over gaat en wat de kern van het boek is.

Audio-interview

U kunt een audio-interview met Marc Oskam over zijn boek afluisteren.

“Teambuilding, begin er niet aan”

Het artikel met deze titel dat op 3 november 2009 gepubliceerd is op ManagementSite, behoorde tot de vijf meest gewaardeerde artikelen van het jaar 2009. Het artikel is geheel in lijn met het gedachtengoed van het boek en is daarom integraal in het boek opgenomen.

Vakmanschap (en het Nieuwe Werken)

In een veel gelezen drieluik over het nieuwe werken (“HNW drijft vakmanschap in de spits van de aanval”) gepubliceerd op de site van werken2.0, maak ik duidelijk dat het versterken en beschermen van vakmanschap bij medewerkers cruciaal gaat worden. Op vakmanschap kan de manager namelijk vertrouwen, zonder hem elke dag te controleren wat hij doet. Dat vertrouwen is nodig om het nieuwe werken ‘te laten werken’.
U kunt hier beginnen met deel 1 van dit artikel, waarna u telkens vanzelf gebracht wordt naar de volgende delen.

“The making of”

In een gastblog beschrijft Marc Oskam het creatieve schrijfproces dat leidde tot het boek. Voor de geinteresseerden; u kunt die blog hier lezen.